Topauto.lt yra nemokama interneto svetainių ( transporto)  lankomumo statistikos sistema, kurioje gali dalyvauti bet kuris panorėjęs svetainės savininkas. Topauto.lt administracija neatsako už sistemos narių svetainėse publikuojamą informaciją bei jos tematiką.

Todėl jūs suprantate ir sutinkate, kad lankotes Topauto.lt narių svetainėse ar naudojates Topauto.lt lankomumo statistikos paslaugomis išimtinai savo nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

Jūs pats esate atsakingas už šalies, iš kurios pasiekiate Topauto.lt, atitinkamų teisės aktų laikymąsi.

Topauto.ltadministracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su paslaugos naudotojais. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis sistemos paslaugomis.